Maidon tilatankin valvonta

Maidon säilytys maitotankissa niin, että sen laatu säilyy korkeatasoisena on erittäin tärkeää ja siksi tilatankkien toiminta ja tekniikka onkin tarkasti ohjeistettu. A-Lab Oy:n valmistama tilasäiliöiden valvontajärjestelmä valvoo ja varmistaa maitotankin määräystenmukaisen toiminnan.

a-Milk järjestelmä on täysin itsenäinen ja riippumaton tilasäiliön omasta ohjausjärjestelmästä ja pystyy siten hälyttämään viasta silloinkin kun tankin oma automatiikka pettää. Järjestelmä voidaan asentaa sekä vanhoihin että uusiin tankkeihin, tankin merkistä riippumatta.