a-Lab Oy:n arvot

Tavoitteemme on toimia kestävien arvojen ja korkeiden eettisten periaatteiden mukaisesti. Teemme aina parhaamme ja olemme kaikessa vuorovaikutuksessa rehellisiä sidosryhmiemme suuntaan ja myös itsellemme. Pyrimme yhdistämään neljä tärkeää työtämme ohjaavaa tekijää : innovatiivisuus, teknologia, tehokkuus ja mukautuvuus. Näiden neljän elementin pohjalta kehitämme ja tarjoamme tuotteita, joilla haluamme palvella asiakkaitamme.

Innovatiivisuus

A-Lab Oy panostaa voimakkaasti uusiin innovaatioihin. Tiedämme, että voimme menestyä vain tuottamalla korkealaatuisia ja asiakkaillemme hyödyllisiä ratkaisuja. Teemme jatkuvaa yhteistyötä toimialamme tutkimuslaitosten, yliopistojen ja eturivin asiakkaidemme kanssa uusien ajatuksien ja toimintatapojen löytämiseksi.

Teknologia

A-Lab Oy tekee voimakasta tuotekehitystä ja käyttää uusimpia teknisiä ratkaisuja ja sovelluksia tuotteissaan. Vahvan teknisen osaamisen lisäksi kiinnitämme huomiota siihen, että tekninen tieto-taito voidaan käyttää hyväksi kaikessa sen tarjoamassa potentiaalissa uusia tuotteita ja palveluita kehitettäessä.

Mukautuvuus

Mukautuvuus tarkoittaa, että edistyksellinen teknologia pitää yhdistää joustavasti sovellusalan tietämykseen ja kokemukseen asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi. Tuotevalikoimamme ja palvelumme on suunniteltu antamaan asiakkaalle vaihtoehtoisia ratkaisuja. Meillä on aito kiinnostus tarjota myös yksilöllisiä ratkaisuja kun standardiratkaisut eivät riitä.

Tehokkuus

"Tuottavuutesi on meidän tuotteemme". Haluamme että tuotteemme ovat kustannustehokkaita ja pyrimme siihen myös omassa toiminnassamme.